Ing. 
Fiedler Jiří - netfirmy.czGeodetické práce, vybavení - netfirmy.cz

GIS

 GIS.
Pro někoho cizí slovo, pro někoho jasná věc…..ale vycházíme pro Vás z poznání, že je vždy dobré vysvětlit, co a jak a čím se v dané věci zabýváme, co je výsledkem a jak tento poslouží Vaší práci dál, neboť vy jste uživatelé a Ti, kteří pak rozhodují…

Co je to GIS?...aneb obecně o GISu pro každého:

Geografický informační systém (GIS) (anglicky: Geographic information system) je na počítačích založený informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS pracuje jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou.

GIS umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený GIS model lze pak využít například při evidenci katastru nemovitostí, předpovídání vývoje počasí, určování záplavových zón řek, výběru vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod, plánování výstavby silnic… a další aplikace GIS.

 Jak do toho, na čem a s kým?...co je potřeba znát a mít k dispozici, není to jen počítač a program obecně…

Součásti GISu

Plnohodnotný geografický informační systém ( GIS ) se - stejně jako obecný informační systém - skládá ze 4 součástí:

Geodata, geoobjekty v GIS

Data, se kterými GIS pracuje se nazývají geodata. Geodata se skládají z jednotlivých geoobjektů. Geoobjekt je část modelované reality, kterou je možno na dané úrovni generalizace v GIS modelovat jako jeden objekt. Geoobjekt obsahuje dva druhy informací:

Generalizací v prostředí GIS se rozumí problém toho, jak podrobně realitu modelovat. Např. město lze v GISu reprezentovat jedním objektem, nebo množinou objektů (budov, parcel, ulic, ploch apod.).

Dimenze geoobjektů GIS

Základní dělení geoobjektů je dělení podle počtu dimenzí. Reálné objekty na zemském povrchu jsou vždy trojrozměrné. Do prostředí GIS se však transformují podle potřebné úrovně generalizace.


Ing. Jiří Fiedler
kontaktní osoba Ing. Jiří Fiedler
Brožíkova 1680, 50012 Hradec Králové
telefon :(+420) 775 745 768
mobil :(+420) 775 745 760
email : fiedler.gls@hsc.cz