Ing. 
Fiedler Jiří - netfirmy.czGeodetické práce, vybavení - netfirmy.cz

Geodetické práce

Geodetické práce z pohledu každého zájemce o naši práci…
základní náhled na věc

Pro Vás, naše zákazníky, kteří si kladou otázku co přesně znamená pojem geodetické práce uvádíme v dalších stručných odstavcích „ v kostičce „ základní informační text, který pojem geodetické práce popisuje.

 V případě Vašeho zájmu Vám osobně vysvětlíme, co a jak je potřeba udělat tak, aby Vaší věci naše práce pomohla.Pohybujeme se v této problematice déle než 25 let a tým 12 odborníků Vám je vždy k dispozici.

V obecném základu je třeba říci že geodetické práce, chceme-li zeměměřické práce jsou ty činnosti, které dokumentují zaměření rodinných domků, staveb, parcel, inženýrských sítí…atd a  potažmo i jejich vytyčení, tzn. určení jejich polohy i nadmořské výšky v terénu.

 Co, jak a kdy?

Geodetické práce jsou pro stavebníky potřebné před započetím stavby, při jejím běhu a zejména po jejím dokončení,kdy je třeba skutečné provedení stavby přesně zaměřit a zanést do map katastru nemovitostí.

 Katastr nemovitostí ale není jedinou kapitolou výsledků geodetických prací…o tom samostatně v kapitole katastr nemovitostí a související……pojďme trochu dál.

Specielní kapitolou geodetických prací je inženýrská geodézie, která se zabývá všemi činnostmi, které souvisí s výstavou a přípravnými pracemi pro výstavbu

V základu technickém lze říci, že geodetické práce obecně zhotovujeme vždy tam, kde se plánuje jakýkoli investiční záměr.Jedná se zaměřování polohopisu a výškopisu pro osazení staveb do terénu, pro výpočty kubatur výkopů a násypů, pro znalost tras inženýrských sítí.

 Nyní ještě kousek dál a trochu odborněji, protože geodetické práce a geodézie je široké spektrum činností.

Geodetické práce, jejichž výsledkem jsou mapy základní, účelové a mapové podklady se zhotovují zejména jako podklad územně plánovací dokumentace. Dále jsou výsledky geodetických prací používány jako podklad pro územní řízení, nebo jako projektový podklad pro stavební řízení (zastavovací plán, koordinační výkres, vytyčovací výkresy), dále též jako geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, případně jsou výsledky geodetických prací používány jako mapový základ pro správu území, případně územně orientovaný informační systém. Zvláštní kategorií výkonu geodetických prací a tvorby map jsou státní mapová díla určená k využití ve veřejném zájmu nebo jako součást katastru nemovitostí, například geometrické plány.

 A aby vše bylo jak má být pro Vás provedeno a mělo vše právní validitu, je třeba výsledky geodetických prací ověřit kulatým razítkem, kterým samozřejmě na výstupu disponujeme.

Výsledky výkonu geodetických prací se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. b) zákona č. 200/1994 Sb. Zhotovení mapy obsahuje zejména technologické fáze soustředění využitelných stávajících geodetických a mapových podkladů, šetření obsahu polohopisu, výškopisu a popisu mapy, zhuštění nebo obnova stávající sítě geodetických bodů, podrobné měření obsahových prvků (objektů) mapy, využití a přepracování aktuálního obsahu stávající mapy, vyhotovení kartografického originálu a dokumentace geodetické polohové a výškové sítě analogové mapy, nebo zhotovení grafických a dalších dat digitální mapy. Podstatné okolnosti zhotovení mapy se uvedou v technické zprávě geodetických prací, která je nedílnou součástí každého mapového díla provedeného na zakázku.

 ...a to není vše, vždy je na co se zeptat a co upřesnit a proto neváhejte použít kontaktů uvedených na našem webu a zavolat nám kdykoli na kontaktní telefon 775745760, případně poslat e-mail...


Ing. Jiří Fiedler
kontaktní osoba Ing. Jiří Fiedler
Brožíkova 1680, 50012 Hradec Králové
telefon :(+420) 775 745 768
mobil :(+420) 775 745 760
email : fiedler.gls@hsc.cz