Ing. 
Fiedler Jiří - netfirmy.czGeodetické práce, vybavení - netfirmy.cz

Fotogrammetrie

 Snímkuje se ze specielně upraveného letadla, specielní leteckou kamerou a vše zpracovávají specialisté…tak se o fotogrammetrii píše a skloňuje ve všech pádech, proto pro Vás uvádíme základní informace z tohoto oboru, který je zase jen další disciplinou geodetických prací….z výšky…

Letecká fotogrammetrie a její využití v praxi…..stručný úvod pro Vás…

Letecká fotogrammetrie je disciplinou z oboru geodetických prací, kde se s výhodou využívá jako podklad pro vykreslení map leteckých měřických snímků. Měřický snímek je snímek, který má technické parametry takové, že z něj lze následně získat výsledky s měřickou přesností pro ten který účel dalšího využití.

 Nutno poznamenat, že k četným výhodám letecké fotogrammetrie patří rychlost a efektivnost mapování a hlavně pak bezkonfliktnost prací, kdy se v terénu nepohybují zbytečně měřické čety a nevytvářejí se tak podmínky pro vytváření nesprávných doměnek například o " budoucí dálnici" o které nikdo nic neví a o dalších zkreslujících faktorech….

Fotogrammetrie letecká

Nejširší praktické využití nachází letecká fotogrammetrie při zhotovování map a pro jejich aktualizaci. Jsou to mapy nejen malých a středních měřítek od 1:100 000 a. po 1:10 000, ale taky mapy měřítek 1:2000, 1:1000, případně i větších Tyto mapy se pak používají pro projektování stavebních děl nebo pro komplexní pozemkové úpravy jako plnohodnotný mapový podklad pořízený metodou letecké fotogrammetrie.. Schopnost fotografického snímku - zachytit ve zlomku vteřiny celou zájmovou oblast - je nenahraditelná při dokumentování rychle se měnících dějů, jako je dokumentace území postižených povodněm, vichřicemi…podobně.

Při této metodě fotogrammetrie je stanovisko leteckého měřického snímku umístěno v pohybujícím se nosiči (letadlo, vrtulník, letecký model). Snímek zobrazuje větší plochu a za jednotku času se fotograficky zpracuje mnohem větší oblast zájmového území.

Podle počtu vyhodnocovaných snímků dělíme fotogrammetrii na:

Jednosnímková fotogrammetrie

Při této metodě fotogrammetrie se využívá pouze samostatných měřických snímků. Protože na snímku můžeme umístit pouze rovinné souřadnice, lze jednosnímkovou metodou fotogrammetrie učit jen rovinné souřadnice předmětu. Tato skutečnost ale dává dostatečný prostor pro snímaní téměř rovinných objektů, jako jsou fasády domů a tak její pole působnosti je ve speciálních případech ve stavebnictví, archeologii a architektuře. V letecké fotogrammetrii lze tuto metodu využít pro polohopis rovinatého území a to jak ze snímků svislých, tak šikmých.

Dvousnímková fotogrammetrie

Pomocí dvousnímkové fotogrammetrie lze vyhodnit z dvojice snímků prostorové souřadnice objektu. Předmět měření musí být současně zobrazen na obou snímcích. Pokud se k vyhodnocení snímk? využívá stereoskopického vjemu, mluvíme o stereofotogrammetrii. Stereofotogrammerie je vzhledem ke svým univerzálním vlastnostem v dnešní době nejvíce využívána.

Podle způsobu zpracování snímků, můžeme fotogrammetrii rozdělit na

 Kdysi…

Analogová metoda fotogrammetrie je dnes již zastaralá a v praxi se nepoužívá

 Nedávno, občas i dnes……

Analytická metoda

Metoda analytické fotogrammetrie převádí snímkové souřadnice do geodetických pomocí prostorových transformací, které se řeší na počítačích. Takto se dají zpracovat prakticky libovolné snímky , ale pro stereofotogrammetrické zpracování jsou vhodné snímky s alespoň s přibližně rovnoběžnými osami záběru a dostatečným překrytem.

 Progresivní a dynamická současnost s výhledem….

Digitální metoda

Tato metoda fotogrammetrie je využívá jako vstupní informace digitální obraz. Tento může být naskenovaný klasický snímek, nebo snímek pořízený přímo digitální fotogrammetrickou kamerou.. Snímkové souřadnice se měří přímo na obrazovce. Pro vytvoření prostorového vjemu obrazu na monitoru počítače je potřebný speciální hardware a software.

Výstupy ( výsledky ) vyhodnocení snímků digitální i analytickou metodou jsou následně pak možné ve vektorové podobě, případně v tištěné podobě obdobně, jako všechny výstupy klasických geodetických prací-

 …a to není vše, vždy je na co se zeptat a co upřesnit a proto neváhejte použít kontaktů uvedených na našem webu a zavolat nám kdykoli na kontaktní telefon 775745760, případně poslat e-mail……


Ing. Jiří Fiedler
kontaktní osoba Ing. Jiří Fiedler
Brožíkova 1680, 50012 Hradec Králové
telefon :(+420) 775 745 768
mobil :(+420) 775 745 760
email : fiedler.gls@hsc.cz